Skip to main content

Телби инженеринг

Професионални решения за аналогова, цифрова и IP телевизия

Начало
Продукти
B-Nova
DVB S/S2
DVB T/T2
DVB C
IPTV Streamers
MPEG eнкодери
Smart Business Line
MediaTel IPTV
Софтуер
Контакти
Описание на продукта

 

ЕМА 308 - 4 x MPEG 2 Encoder/Multiplexer → ASI & IP

 

EMA 308 - 4 входов MPEG-2 енкодер с вграден мултиплексор:

 • 4 входа AV (Pal, Secam, NTSC) и/или SDI-SD. (BNC)
 • Енкодира 4 независими аналогови програми в DVB MPEG-2 (720x576)(TS)
 • Вграден мултиплексор и SID филтър.
 • 2 x IP-GbE интерфейси позволяват IP-TV SPTS/MPTS стрийм.
 • PSI/SI internal table generator
 • ASI-TS - вход + ASI-TS - изход
 • Посредством интегрирания в устройството web сървър се извършват необходимите настройки и конфигурации на ЕМА 308 с използването на стандартен браузер
 • Предвиден е и SNMP агент със съответни MIB за мениджмънт на системата.

Основното назначение е да комлектова Цифрова главна станция в нейната приемна част. Изходите позволяват както IP пренос на единични програми по избор, така и мултиплексираните пакети. Последващо мултиплексиране по ASI и IP, ако това се налага и модулиране от IP и ASI в PAL, DVB-C, DVB-T, DVB-S със съответните модулатори.


 

ЕМА 408 - 4 x H.264 Encoder/Multiplexer → ASI & IP

EMA 408 - 4 входов MPEG-4 (h.264 AVC) SD/HD енкодер с вграден мултиплексор:

 • 4 входа AV (Pal, Secam, NTSC) и/или SDI-SD/HD. (BNC)
 • Енкодира 4 независими аналогови програми в DVB MPEG-4 SD (576p) и/или 4 x SDI-SD/HD в MPEG-4 SD/HD (576p, 720p HD, 1080i HD) 
 • Вграден мултиплексор и SID филтър.
 • 2 x IP-GbE интерфейси позволяват IP-TV SPTS/MPTS стрийм.
 • ASI-TS - вход + ASI-TS - изход
 • PSI/SI internal table generator
 • Посредством интегрирания в устройството web сървър се извършват необходимите настройки и конфигурации на ЕМА 408 с използването на стандартен браузер
 • Предвиден е и SNMP агент със съответни MIB за мениджмънт на системата.

Основното назначение е да комлектова Цифрова главна станция в нейната приемна част. Изходите позволяват както IP пренос на единични програми по избор, така и мултиплексираните пакети. Последващо мултиплексиране по ASI и IP, ако това се налага и модулиране от IP и ASI в PAL, DVB-C, DVB-T, DVB-S със съответните модулатори.

 

ЕМА 508 - 4 x H.264 AVC Encoder/Multiplexer(HDMI/BNC) + AC3 audio IP & ASI

 

EMA 508 - 4 входов MPEG-2/4 (h.264 AVC), HDMI SD/HD + AC3 енкодер с вграден мултиплексор:

 • 4 входа AV (Pal, Secam, NTSC), HDMI и/или SDI-SD/HD. (BNC)
 • Енкодира 4 независими аналогови програми в DVB MPEG-2/4 SD (576p) и/или 4 x SDI-SD/HD в MPEG-2/4 SD/HD (576p, 720p HD, 1080i HD) + AC3 audio
 • Вграден мултиплексор и SID филтър.
 • 2 x IP-GbE интерфейси позволяват IP-TV SPTS/MPTS стрийм.
 • ASI-TS - вход + ASI-TS - изход
 • PSI/SI internal table generator
 • Посредством интегрирания в устройството web сървър се извършват необходимите настройки и конфигурации на ЕМА 508 с използването на стандартен браузер
 • Предвиден е и SNMP агент със съответни MIB за мениджмънт на системата.

Основното назначение е да комлектова Цифрова главна станция в нейната приемна част. Изходите позволяват както IP пренос на единични програми по избор, така и мултиплексираните пакети. Последващо мултиплексиране по ASI и IP, ако това се налага и модулиране от IP и ASI в PAL, DVB-C, DVB-T, DVB-S със съответните модулатори.


 

ЕМА 608 - 4 x H.264 Encoder/Multiplexer → ASI & IP + AC3 audio

 EMA 608 - 4 входов MPEG-4 (h.264 AVC) SD/HD + AC3 енкодер с вграден мултиплексор:

 • 4 входа AV (Pal, Secam, NTSC) и/или SDI-SD/HD. (BNC)
 • Енкодира 4 независими аналогови програми в DVB MPEG-4 SD (576p) и/или 4 x SDI-SD/HD в MPEG-4 SD/HD (576p, 720p HD, 1080i HD) +AC3 audio
 • Вграден мултиплексор и SID филтър.
 • 2 x IP-GbE интерфейси позволяват IP-TV SPTS/MPTS стрийм.
 • ASI-TS - вход + ASI-TS - изход
 • PSI/SI internal table generator
 • Посредством интегрирания в устройството web сървър се извършват необходимите настройки и конфигурации на ЕМА 608 с използването на стандартен браузер
 • Предвиден е и SNMP агент със съответни MIB за мениджмънт на системата.

Основното назначение е да комлектова Цифрова главна станция в нейната приемна част. Изходите позволяват както IP пренос на единични програми по избор, така и мултиплексираните пакети. Последващо мултиплексиране по ASI и IP, ако това се налага и модулиране от IP и ASI в PAL, DVB-C, DVB-T, DVB-S със съответните модулатори.